Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πέτικα, Ευτυχία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα