Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρίδου, Ζαφειρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα