Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πέτροβιτς, Θεόδωρος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή του δείκτη υδρομορφολογικής ποιότητας κοιτών (MQI) στον ποταμό του Έβρου = Application of the hydromorphological quaility index (MQI) in Evros river.
    Περίληψη  PDF