Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παντελή, Ιωάννα-Ειρήνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα