Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρή, Κυριακούλα Χρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Η ιστορική εξέλιξη της γεωλογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα=The historical development of geological education in Greece
    Περίληψη  PDF