Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αποστολάκη, Κωνσταντίνα Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα