Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αδρασκέλας, Κωνσταντίνος Περικλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα