Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φλεβαράκης, Κωνσταντίνος Χριστόφορος, Η συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και η εφαρμογή τους σε τεμάχιο της Βόρειας Θάλασσας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και η εφαρμογή τους σε τεμάχιο της Βόρειας Θάλασσας =
    Περίληψη  PDF