Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαγκλής, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ποσοτική και συγκριτική μελέτη επιλεγμένων Ελληνικών γεωλογικών διδακτικών εγχειριδίων γεωλογίας και ορυκτολογίας
    Περίληψη  PDF