Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χώρη, Μαγδαληνή Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της βροχόπτωσης στην περιοχή της Γερμανίας για την περίοδο 1958-2017 με τη χρήση ακραίων κλιματικών δεικτών = On the study of rainfall over Germany: using extreme climate indices for the period 1958-2017.
    Περίληψη  PDF