Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαήλ, Μαρία Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεκτονική δομή και θέση του γρανίτη του Φανού Ζώνη του Αξιού (Μακεδονία, Ελλάς)=Tectonic structure and emplacement of the Fanos granite in the Axios Zone (Macedonia, N. Greece)
    Περίληψη  PDF