Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομίδου, Μαρία Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εντοπισμός υπόγειας υδροφορίας με γεωφυσικές μεθόφους στην περιοχή Κάφκα-Αμυνταίου = Detection of underground aquifer by geophysical methods in the area of Kafka i Amyntaio.
    Περίληψη  PDF