Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αραμπατζόγλου, Μαρία Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2024 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα κοιτάσματα των μετάλλων για την αποθήκευση ενέργειας στις μπαταρίες = The deposits of metals for energy storage in batteries.
    Περίληψη  PDF