Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββίδου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογική αποτύπωση της χερσονήσου της Σιθωνίας σε ψηφιακό γεωλογικό χάρτη, κλίμακας 1:50000 με σύγχρονες μεθόδους γεωπληροφορικής
    Περίληψη  PDF