Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνιάδου, Μαρίνα Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Το θερμοκρασιακό καθεστώς της Ελλάδας κατα τη χρονική περίοδο 1000-2000 = On the study of the temperature conditions over Greece during the last millenium.
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της εποχικότητας των ακραίων φαινομένων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης στην Μεσόγειο = Study of the seasonality of extreme temperature and precipitation events over Mediterranean.
    Περίληψη  PDF