Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνιάδου, Μαρίνα Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Το θερμοκρασιακό καθεστώς της Ελλάδας κατα τη χρονική περίοδο 1000-2000 = On the study of the temperature conditions over Greece during the last millenium.
    Περίληψη  PDF