Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μανδραβέλη, Νίκη Παρμενίων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα