Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αϊβαλιώτης, Νίκος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διάκριση φαλάγγων του γένους Hipparion από την απολιθωματοφόρο θέση του Α. Μειοκαίνου της Χαλιδικής ΝΙΚΙΤΙ-2 (ΝΙΚ)
    Περίληψη  PDF