Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πακαλίδου, Νικολέττα, Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη των επεισοδίων καύσωνα στη Θεσσαλονίκη και εκτίμηση των χαρακτηριστικών αυτών κατά την επόμενη εικοσαετία.
    Περίληψη  PDF