Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νεστόροβ, Νικόλαος Β., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωλογική μοντελοποίηση και γεωστατιστική-κοιτασματολογική μελέτη του κοιτάσματος μεικτών θειούχων του Μαντέμ Λάκκου Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF