Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαργαρίτης, Νικόλαος Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μηχανισμοί κίνησης των υδρογονανθράκων στους ταμιευτήρες και τρόποι ανάκτησης / Drive mechanisms in the reservoirs and recovery = Drive mechanisms in the reservoir and recovery.
    Περίληψη  PDF