Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκόρδας, Παναγιώτης Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2024 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μετρήσεις Ηλεκτρικής Τομογραφίας στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης = Electrical Resistivity Tomography Measurements at the Environmental Park of Thermi.
    Περίληψη  PDF