Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλαϊτζής, Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οργάνωση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων για φυσικές καταστροφές σε περιβάλλον GIS: Σεισμοί
    Περίληψη  PDF