Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Όθωνος, Ραφαέλλα Χριστάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα