Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαρ, Σούζη-Χριστίνα Ντιρκ-Πετερ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα