Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαϊμης, Στέφανος Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα σε θέσεις αποκατάστασης του παλαιού τέλματος στη μεταλλευτική περιοχή Ολυμπιάδος, ΒΑ Χαλκιδική
    Περίληψη  PDF