Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλλέας, Τιμολέων Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Βροχή- Τρόποι σχηματισμού ένταση και διάρκεια στον Ελληνικό χώρο = Rain- How rain forms intensity and duration in Greece.
    Περίληψη  PDF