Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πλαστήρας, Χρήστος A., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα