Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μητσιά, Χριστίνα Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οι ορυκτές πρώτες ύλες για την κατασκευή του γυαλιού και οι χρήσεις αυτού = Mineral raw materials for the construction of glass and its uses.
    Περίληψη  PDF