Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kalisoras, Alkiviadis Theologos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Climate responses due to anthropogenic aerosols radiative forcing = Κλιματική απόκριση λόγω εξαναγκασμού του ισοζυγίου ακτινοβολίας από ανθρωπογενή αεροζόλ.
    Περίληψη  PDF