Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Protopapas,, Dimitris, Odeseus, Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Pleistocene continental gastropods from the sedimentary basin of Sousaki Ag. Theodoroi, Greece = Ηεπιρωτικά γεστεροποδα του κατώτερου Πλειστοκαίνου από την ιζηματογενή λεκάνη του Σουσακίου Αγ. Θεόδωροι, Ελλάδα.
    Περίληψη  PDF