Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Atsalos, Efstratios Fotios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Fishbone wells: Drilling, stimulation and productivity = Γεωτρήσεις τύπου fishbone: Όρυξη, διέγερση και παραγωγικότητα.
    Περίληψη  PDF