Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Karypidou, Maria Chara, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας.

  • Διατριβές έτους 2022 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Εκτίμηση των σφαλμάτων και της αβεβαιότητας του υετού στη νότια Αφρική σε περιοχικές κλιματικές προσομοιώσεις: διερεύνηση των φυσικών διεργασιών = Εκτίμηση των σφαλμάτων και της αβεβαιότητας του υετού στη νότια Αφρική σε περιοχικές κλιματικές προσομοιώσεις: διερεύνηση των φυσικών διεργασιών.
    Περίληψη  PDF