Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kokotini, Marianna Chr., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    The Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from the Lower Pleistocene fossil site of Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin) = Τα ελαφοειδή της Κατω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (Λεκάνη Μυγδονίας).
    Περίληψη  PDF