Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Filis, Panagiotis Vasileios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Study of the hipparionine horse cranial material drom the new excavations in Pikermi (Attica, Greece) = Μελέτη του κρανιακού υλικού ιππαρίων από τις νέες ανασκαφές στο Πίκερμι (Αττική, Ελλάδα).
    Περίληψη  PDF