Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Cheilaris, Sofia, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Palaeoenvironmental study of Holocene sediments from the coastal plain of Piraeus (Attica, Greece) based on ostracod assemblages = Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη των ολοκαινικών ιζημάτων της παράκτιας περιοχής του Πειραιά (Αττική, Ελλάδα) μέσω των πανίδων των οστρακωδών.
    Περίληψη  PDF