Ανακοινώσεις

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής της περιοδικής έκδοσης είναι περιορισμένη σε επίπεδο πληροφοριών μεταδεδομένων και στη μορφή πίνακα περιεχομένων κάθε τεύχους.

Για την πρόσκτηση των αποτελεσμάτων της αναζήτησή σας και του πλήρους κειμένου αυτών θα πρέπει να απευθύνεστε στη πλησιέστερη βιβλιοθήκη του Συστήματος Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης όπου μπορείτε να ζητήσετε την αποστολή αντιγράφου των εργασιών που σας ενδιαφέρουν, στο πλαίσιο των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σας ή να προσέρχεστε στη βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ,  (τηλ. 2310998588).

Πρόσβαση στα περιεχόμενα της περιοδικής έκδοσης

 

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής της περιοδικής έκδοσης είναι περιορισμένη σε επίπεδο πληροφοριών μεταδεδομένων και στη μορφή πίνακα περιεχομένων κάθε τεύχους.

Για την απόκτηση πρόσβασης στο πλήρη κείμενο των ...

 
Αναρτημένες: 2010-10-18 Περισσότερα...
 
1 - 1 από 1 Στοιχεία