Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1996, Αρ. 100 (1996) Data on the activities of the Greek mining industry  PDF
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος
 
Τόμ. 1988, Αρ. 053 (1988) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1987 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1987  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 077 (1992) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1991 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1991  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1987, Αρ. 047 (1987) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1986 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1986  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1986, Αρ. 041 (1986) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατα το 1985 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1985  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1985, Αρ. 035 (1985) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1984  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1984, Αρ. 029 (1984) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1983  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1994, Αρ. 089 (1994) 8 προτάσεις για τη μεταλλευτική πολιτική  PDF
Βασίλειος Νικολετόπουλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 023 (1983) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1982  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 071 (1991) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1990 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1990  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1990, Αρ. 065 (1990) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1989 = Mining and metallurgical activity in Greece in 1989  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1980, Αρ. 004 (1980) Δυνατότητες και προοπτικές της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας της χώρας = Possibilities and prospects of the Greek mining and metallurgical industry  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1989, Αρ. 059 (1989) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1988 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1988  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
1 - 13 από 13 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.