1979-1989 : μια δεκαετία σταθμός για τον τομέα μεταλλουργίας και τεχνολογίας υλικών Ε.Μ. Πολυτεχνείου = 1979-1989 : for the sector of metallurgy and materials technology of the National Technical University of Athens


Λέξεις κλειδιάΠλήρες Κείμενο:

PDF©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα