Τόμ. 1987, Αρ. 050 (1987)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
0-5
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
6-7
Η βιομηχανία βωξίτη - αλουμίνας - αλουμινίου : ελληνικές και διεθνείς προοπτικές εξέλιξης = The bauxite - alumina - aluminium industry : greek and international prospects
Αντώνης Κοντόπουλος, Ν. Κουλουμπή, Κωνσταντίνος Κομνίτσας
PDF
9-18
Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας : κλειδί για το μέλλον της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας = Continuous improvement of competitiveness : the key to the future of the greek mining industry
Χαράλαμπος Ε. Τσουτρέλης
PDF
19-26
Στατική και δυναμική συμπίεση κόνης μετάλλων και σύνθετων υλικών = The static and dynamic compaction of powdered materials
Αθανάσιος Γ. Μάμαλης, Γεώργιος Ν. Γιοφτσίδης
PDF
27-40
The value of geology in planning = Η αξία της γεωλογίας στον σχεδιασμό
Robert F. Legget
PDF
41-46
Toxic metal attenuation properties of selected greek clays : a way of evaluating adsorbing material for solid waste disposal sites = Κατακράτηση τοξικών μετάλλων από επιλεγμένες ελληνικές αργίλους : ένας τρόπος αξιολόγησης προσροφητικού υλικού για σκουπιδότοπους
Θ. Μ. Μιμίδης, Θεοδώρα Περράκη
PDF
47-58
Ενεργειακά ορυκτά
Νίκος Α. Ακύλας
PDF
59-60
Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
PDF
61-63
Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Αύγουστος 1987)
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
PDF
64-65
Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, προστασία περιβάλλοντος
Ελένη Σουλαντίκα-Καραμπάτσου
PDF
66-69
Νέες μέθοδοι, νέα προϊόντα, νέα των εταιριών : spreaders for open - cast lignite mine, India
Anonymous
PDF
70
Γράμματα στον "ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ" = Letters to "MINERAL WEALTH"
Ανωνύμως
PDF
71-72