Τόμ. 1989, Αρ. 063 (1989)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
0-9
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
10-11
Η παραγωγή του μπρούτζου στα αρχαία ελληνικά εργαστήρια μεταλλοτεχνίας από τον 9ο ώς τον 7ο αιώνα π.Χ. : ο ρόλος του σιδήρου και του κασσίτερου στη σύνθεση του μετάλλου = Bronze production in the ancient greek foundries from the 9th to the 7th century b.C
Γεώργιος Δ. Παπαδημητρίου
PDF
13-36
Εντοπισμός διαρροών στα χωμάτινα φράγματα και στα αναχώματα μέσω γεωθερμικών μεθόδων = Ortung von undichtigkeiten in dammen und uferbefestigungen mit geothermischen verfahren
Oskar Kappelmeyer, Ανδρέας Λοϊζος
PDF
37-44
Μαγνητικές ιδιότητες Cr - σπινελλίων διαφορετικής χημικής σύστασης από λατεριτικά εδάφη των Φιλιππίνων = Magnetic properties of Cr - spinels with different chemical composition from lateritic soils in Philippines
Αθανάσιος Λ. Ηλιάδης
PDF
45-52
Αποστράγγιση ανοικτής εκσκαφής του λιγνιτικού πεδίου τομέα 6 της λεκάνης Πτολεμαϊδας = The open pit dewatering of sector 6 field of Ptolemais lignite area
Γεώργιος Ε. Λουλούδης, Σωτήρης Χ. Πανίλας
PDF
53-60
Μεταλλευτική πολιτική και ευρωπαϊκές κοινότητες : εξελίξεις και προοπτικές = Mining policy and european communities : background and prospects
Βασίλειος Νικολετόπουλος
PDF
61-66
Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
PDF
67-70
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
71-73
Μικρά ενημερωτικά
Νίκος Κ. Καρυστιναίος
PDF
74-77
Συνέδρια = Congresses
Νίκος Κ. Καρυστιναίος
PDF
78
Γράμματα στον "ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ" = Letters to "MINERAL WEALTH"
Ανωνύμως
PDF
79-81
Περιεχόμενα τευχών 58 - 63 = Index issues No 58 - 63
Ανωνύμως
PDF
82-96