Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 2001, Αρ. 120 (2001) Coexisting paragonite - muscovite from Bobolos locality (Eastern Serbia) Yugoslavia : mineralogy, chemistry and geothermometry = Συνυπάρχοντες παραγωνίτης - μοσχοβίτης από την τοποθεσία Bobolos (Ανατολική Σερβία) Γιουγκοσλαβία : ορυκτολογία, χημεία και γεωθερμομετρία Λεπτομέρειες   PDF
S. Eric, D. Babic, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 2002, Αρ. 125 (2002) Composite primary lining design charts for approaching shallow tunnel branches = Διαγράμματα σχεδιασμού της σύμμεικτης άμεσης επένδυσης αβαθών σηράγγων με συγκλίνοντες κλάδους Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ι. Σοφιανός, Ν. Χαλακατεβάκης
 
Τόμ. 2005, Αρ. 137 (2005) Compositional and industrial evaluation of gypsum deposits in Guyuk area upper Benue trough northeastern Nigeria = Αξιολόγηση της σύστασης και της βιομηχανικής χρήσης κοιτασμάτων γύψου στην περιοχή Guyuk της τάφρου Upper Benue στη βορειοανατολική Νιγηρία Λεπτομέρειες   PDF
Anthony T. Bolarinwa
 
Τόμ. 2001, Αρ. 118 (2001) Compositional and industrial evaluation of talc bodies of Oke - Ila area Ilesha schist belt southeastern Nigeria = Συστατική και βιομηχανική αξιολόγηση των εμφανίσεων τάλκη της της περιοχής Oke-Ila στη ζώνη σχιστολίθου Ilesha της νοτιοδυτικής Νιγηρίας Λεπτομέρειες   PDF
Anthony T. Bolarinwa
 
Τόμ. 2003, Αρ. 128 (2003) Compositional features and industrial appraisal of the metamorphosed carbonate rocks of Burum and Jakura area, Central Nigeria = Χαρακτηριστικά σύστασης και βιομηχανική αξιολόγηση των μεταμορφωμένων ανθρακικών πετρωμάτων των περιοχών Burum και Jakura της κεντρικής Νιγηρίας Λεπτομέρειες   PDF
Elueze A. Azubuike, Olugbenga A. Okunlola
 
Τόμ. 2008, Αρ. 149 (2008) Compositional features and rare metal (Ta-Tb) potentials of precambrian pegmatites of Lema - Ndeji area, central Nigeria Λεπτομέρειες   PDF
Olugbenga A. Okunlola, A.I. Akintola
 
Τόμ. 1997, Αρ. 103 (1997) Compositional trends and industrial properties of gupsum bodies in the dange formation of Sokoto basin, north - western Nigeria Λεπτομέρειες   PDF
Anthony A. Elueze, Michael A. Odunfa, Anthony T. Bolarinwa
 
Τόμ. 1991, Αρ. 074 (1991) Computer aided thermodynamics of alloys = Θερμοδυναμική κραμάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Λεπτομέρειες   PDF
Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος
 
Τόμ. 1993, Αρ. 083 (1993) Computer quantitative image analysis of microstructures : application to a high speed steel obtained by powder metallurgy = Μελέτη μικροδομών με τη μέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης εικόνας : εφαρμογή σε ένα ταχυχάλυβα που παρασκευάστηκε με τη μέθοδο της κονιομεταλλουρργίας Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Κ. Βαρδαβούλιας, Frangois Grillon, Michel Jeandin
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) Constructed wetlands : a general overview = Τεχνητοί υγροβιότοποι : μια γενική θεώρηση Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Κομνίτσας
 
Τόμ. 1996, Αρ. 098 (1996) Contamination of surface soil of the Lavreotiki Peninsula (Attiki, Greece) by mining and smelting activities = Ρύπανση του επιφανειακού εδάφους της Λαυρεωτικής χερσονήσου (Αττική, Ελλάδα) από τη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δημητριάδης, Π. Σταυράκη, Αικ. Βέργου-Βήχου
 
Τόμ. 1990, Αρ. 066 (1990) Continuous mining and direct sidecasting of overburden in small gravel and silica mines = Συνεχής εξόρυξη και απ' ευθείας πλευρική απόθεση του επικαλύμματος σε μικρά μεταλλεία σκύρων και διοξειδίου του πυριτίου Λεπτομέρειες   PDF
Klaus Strzodka, Norbert Piatkowiak
 
Τόμ. 1994, Αρ. 088 (1994) Corporate structural changes in the international mining industry Λεπτομέρειες   PDF
Magnus Ericsson
 
Τόμ. 1986, Αρ. 042 (1986) Correlations and observations in molassic sediments in onshore and offshore areas of northern Greece = Συγκριτικές γεωλογικές παρατηρήσεις στα μολασικά ιζήματα θαλασσίων και χερσαίων περιοχών Β. Ελλάδας Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Λαλέχος
 
Τόμ. 2004, Αρ. 130 (2004) Curriculum and employment prospects for the mining and metallurgical engineering graduates of the National Technical Univercity of Athens (NTUA), Greece = Πρόγραμμα σπουδών και προοπτικές απασχόλησης για τους απόφοιτους Μηχανικούς Μεταλλείων - Μεταλλουργούς του Ε.Μ.Π. Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Ν. Ζευγώλης
 
61 - 75 από 1686 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>