Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφίδης, Γ.

 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Evolution of eastern varnountas plutonite (NW. Macedonia)Q major and trace element fractional crystallization models. (abstracts) = Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλλα κλασματικής κρυστάλλωσης κυρίων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Tertiary plutonic rocks from East Rhodope in Bulgaria and Greece (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Framboidal pyrite in the Fe- Cu- (Zn- Pb- Au) deposits of the Xylagani area, Rhodope county (Thrace) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF