Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φυτίκας, Μιχαήλ Δ.

 • Τόμ. 17 (1985) - Άρθρα
  Συμβολή των γεωεπιστημών στην έρευνα γεωθερμικής ενέργειας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  Το υποθαλάσσιο ηφαιστειακό κέντρο του Κολούμπου, Σαντορίνη Ελλάδα = The submarine volcanic centre of Kolumbo, Santorini, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
  The structure of the upper crust in the Karditsa subbasin ( Central Greece) and the continuation of the Ophiolites beneath its sediments = Η δομή του φλοιού της υπερλεκάνης της Καρδίτσας ( Κεντρική Ελλάδα) και η συνέχεια των οφειολίθων κάτω από τα ιζήματά
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Γεωθερμικές συνθήκες της περιοχής Θερμών - Νιγρίτας (λεκάνη Στρυμόνα, βόρεια Ελλάδα) = Geothermal conditions in Therma - Nigrita area (Strymon basin, northern Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  Γεωχημικά χαρακτηριστικά των γεωθερμικών ρευστών της περιοχής Θερμοπηγής - Σιδηροκάστρου (λεκάνη Στρυμόνα, Μακεδονία) = Geochemical characteristics of geothermal fluids in Thermopigi - Sidirokastro area (Strymon basin, Macedonia)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Υδροχημική συμπεριφορά και χαρακτηριστικά του υδροθερμικού υδροφορέα της περιοχής των θερμών πηγών Ν. Απολλωνίας (λεκάνη Μυγδονίας, Μακεδονία) = Hydrochemical behaviour and characteristics of hydrothermal aquifer in the area of Nea Apollonia thermal sprin
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Δυνατότητες αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου, Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας = Utilization of geothermical fluids in the soussaki field, Ag. Theodoroi, Corinth Area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Ηφαιστειακή δομή και εξέλιξη Κιμώλου και Πολυαίγου (νησιώτικο σύμπλεγμα Μήλου). = Volcanic structure and evolution of Kimolos and Polyegos (Milos island group).
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Volcanic structure and evolution of Kimolos and Polyegos (Milos island group) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) - Άρθρα
  Geothermal resource management - a reservoir simulation approch - the Paris basin case
  Περίληψη  PDF