Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Globally valid relations converting magnitudes of intermediate and deep-focus earthquakes to Mw Περίληψη  PDF
Α. Δ. Τσαμπάς, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) [Εισαγωγικά στοιχεία του 13ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. "Έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων". Τόμος τρίτος (3)] = [Front matter of 13th International Congress of the Geological Society of Greece."Exploration and exploitation of mineral resources" . Third Volume]  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Spatial - temporal analysis, variation and distribution of precipitation in the water district of central - eastern Greece Περίληψη  PDF
Ι. Λάππας, Β. Τσιούμας, Β. Ζοράπας
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) The occurences of Mg-Hydroxycarbonates in Serpentinites of the western section of the South Aegean volcanic arc (West Attica peninsula - Northeastern Argolis peninsula), Greece Περίληψη  PDF
Μ. Γ. Σταματάκης, Ι. Μήτσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Taphonomical observations on the Pygmy hippopotamus site in Aghia Napa, Cyprus Περίληψη  PDF
Α. Φιλιππίδη, Ε. Τ. Σταθοπούλου, Γ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Insights into hydrothermal activity in the Iti ophiolite (Central Greece)  PDF
Σ. Καρίπη, Β. Τσικούρας, Ι. Ρηγόπουλος, Κ. Χατζηπαναγιώτου, Π. Πομώνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) A cross-correlation technique for relocation of seismicity in the western Corinth rift  PDF
Β. Καπετανίδης, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Hydrogeological assessment of groundwater degradation at the eastern Nestos river delta, N.E. Greece  PDF
Ι. Γκιούγκης, G. Mwila, Φ. Πλιάκας, Α. Καλλιώρας, Ιωάννης Β. Διαμαντής
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Eatthquakes and preventive measures  PDF
Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Applicability of the "Lefka Ori" western Crete region geofactors' interaction matrix (GFIM) as a key to understanding the engineering geological conditions Περίληψη  PDF
Α. Παυλάκη, Ι. Μελαδιώτης, Π. Παυλάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The value of geological data, information and knowledge in producing landslide susceptibility maps Περίληψη  PDF
Π. Τσαγκαράτος, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Results for the shallow structure of the broader region of Chania by HVSR measurements of ambient noise and their validation using simulation of ambient noise and independent geological information Περίληψη  PDF
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Παναγιώτης Τσούρλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Clay minerals from the Arkitsa fault gouge zone, in central Greece, and implications for fluid flow Περίληψη  PDF
Δ. Παπούλης, Δ. Ρωμιού, Σ. Κοκκαλάς, Π. Λαμπροπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological mapping of Messogia plain (East Attica, Greece) Περίληψη  PDF
Α. Σκέντος, Ν. Λιόσης, Κ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Air quality in mining areas: the case of Stratoni, Chalkidiki, Greece  PDF
Δ. Παπασταματίου, Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Α. Αργυράκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Morphotectonic analysis of the neotectonic and active faults of Beotia (Central Greece), using G.I.S. techniques  PDF
Σ. Σμπόρας, Αθανάσιος Γκάνας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) The auriferous submarine fans sandstones of the Ionian zone (Epirus, Greece)  PDF
Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Α. Μπατσάλας, Ηλίας Θ. Σταμπολιάδης, Όλγα Παντελάκη, Ι. Βακάλας, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Aggregate production on the island of Crete, Greece: current production conditions and future perspective Περίληψη  PDF
Μιχαήλ Γαλετάκης, Β. Ζουρμπάκης, Ι. Κοϊνάκης, Κ. Λεβεντάκης, Γ. Αλέβιζος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Stability analysis of Construction and Demolition Waste (CDW) deposits in the abandoned quarry of Profitis Ilias, Kozani, Greece Περίληψη  PDF
Γ Κωνσταντοπούλου, Ν. Σπανού
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Rockfall hazard in Greece Περίληψη  PDF
Χ. Σαρόγλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Stochastic analysis of earthquake activity in two seismogenic fault systems in Greece Περίληψη  PDF
Χ. Γκαρλαούνη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, S. Lasocki, G. Lizurek, Β. Γ. Καρακώστας, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Molecular, chemical and morphological evidence for hematite biogenicity at the Quaternary Cape Vani Mn-(Ba-Fe) deposit, Milos, Greece Περίληψη  PDF
Σ. Π. Κίλιας, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Ι. Lyon
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Biostratigraphical and sedimentological study of an Upper Cretaceous succession in the Sami area (central area of Kefallinia, W. Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Ζουμπούλη, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Γ. Ηλιόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Space regularity manifestation of the temporal variation of seismic parameters: possibility for the strong seismic activity assessment  PDF
Γεώργιος Ποπαντόπουλος, Ι. Γ. Μπασκουτάς
 
251 - 275 από 500 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.