Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geological solutions concluded by petroleum geochemical data in western Greece Περίληψη  PDF
Ν. Ρηγάκης, Βασίλης Καρακίτσιος, Φ. Μαρνέλης, Σπ. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Investigation and mitigation of a failure at the Taxiarches canal of Mornos aqueduct Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας, Δ. Βακίρης, Β. Γ. Σούλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Remote sensing techniques as a tool for detecting water outflows. The case study of Caphalonia island Περίληψη  PDF
Μαριάνθη Στεφούλη, Ε. Βασιλείου, Ε. Χάρου, Ν. Σταθόπουλος, Α. Περράκης, Πάρης Γιαμπούρας
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The earthquake intervent time distribution along the Hellenic subduction zone Περίληψη  PDF
Γεώργιος Παπαδάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Γ. Μίχας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Removal of malachite green dye from aqueous solutions by diasporic greek raw bauxite Περίληψη  PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Α. Παπαδόπουλος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Δ. Βογιατζής
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Definition of inferred faults using 3D geological modeling techniques: a case study in Tympaki basin in Crete, Greece Περίληψη  PDF
Γ. Παναγόπουλος, Ε. Γιαννακάκος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Εμμανουήλ Στειακάκης, Π. Σουπιός, Αντώνης Βαφείδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Assessment of the susceptibility of the coast of Astypalaea island (S.E. Aegean sea) to sea-level rise Περίληψη  PDF
Μαρία Παπούλια, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Κ. Γκάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Environmental- hydrogeological investigations on the clay deposits in the broad area of Mesologgi - Aitoliko lagoons  PDF
Ελένη Ζαγγανά, Ι. Λεμεσιός, Σ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Κατσάνου, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Νίκος Ι. Λαμπράκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) "Extractive industries transparency initiative-EITI" outlook on the explotation of Albanian mineral resources Περίληψη  PDF
Ar. Shehu, Ag. Shehu
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Rockfalls: influence of rock hardness on the trajectory of falling rock blocks Περίληψη  PDF
Π. Αστερίου, Χ. Σαρόγλου, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Changes in flood mortality during the last 50 years in Greece Περίληψη  PDF
Μ. Διακάκης, Γεώργιος Δεληγιαννάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Resistivity investigation for well-site definition around Barika village, Southeast Sulaimany city Iraqi Kurdistan region Περίληψη  PDF
F. A. Ghaib, H. Abdulla, H. Anwar
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Palaeobotanical study of Polichnitos region, southern part of Lesbos island, Greece (preliminary results on angiosperm wood) Περίληψη  PDF
Δ. Μαντζούκα, J. Sakala, Z. Kvacek, Βασίλης Καρακίτσιος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) The genetic hypothesis of the uraniferus mineralization, eastern Chalkidiki (Northern Greece)  PDF
Δημήτριος Περσιάνης, Ι. Κατσίκης, Δ. Ε. Καραγεωργίου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Investigation of the formation of speleothems in the Agios Georgios cave, Kilkis (N.Greece)  PDF
Α. Αντωνέλου, Β. Τσικούρας, Δ. Π. Παπουλής, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Manganese mineralisations at the base of miocene sediments in northern Sardinia (Italy)  PDF
S. Fadda, M. Fiori, S. Pretti, P. Valera
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Evidence for induced seismicity following the 2001 Skyros mainshock  PDF
Α. Κ. Αδαμάκη, , Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Could water co-management contribute to peace, in Middle east?  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Ευρετήριο συγγραφέων = Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Περιεχόμενα = Contents  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) High resolution biostratigraphy and paleoecology of the early pliocene succession of Pissouri basin (Cyprus island)  PDF
Μ. Β. Τριανταφύλλου, Α. Αντωναράκου, Χ. Δρίνια, Μ. Δ. Δημητζά, Γ. Κοντακιώτης, Ε. Τσολάκης, Γ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) The contribution of marine geology to the socio-economic development of Greece : marine resources, infrastructure, environment sustainability, cultural heritage. A brief account of the 30 years contribution of the laboratoryof marine geology and physical oceanography  PDF
Γ. Φερεντίνος
 
Τόμ. 44 (2010) The sedimentology of the modern lagoons in the Western Peloponnesus Περίληψη  PDF
Νικόλαος Κοντόπουλος, Δ. Μπούζος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) A case study of different limestones during quick lime and slaked-lime production  PDF
Γ. Λεοντακιανάκος, Ι. Βαζιώτης, Γ. Σ. Οικονόμου, Γ. Δελαγραμμάτικας, Κ. Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας
 
276 - 300 από 500 Στοιχεία << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.