Ορυκτός Πλούτος

Τριμηνιαία έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου. Ψηφιοποιημένο περιεχόμενο της έντυπης έκδοσης από το τεύχ.1(Ιούλ.-Αύγ. 1979) μέχρι και το τεύχ.146(Ιαν.-Μάρτ. 2008).

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Εμφάνιση βιβλιογραφικών δεδομένων εργασιών και πίνακες περιεχομένων τευχών. Για το πλήρες κείμενο βλ. την ανακοίνωση "Πρόσβαση στα περιεχόμενα της περιοδικής έκδοσης" στο χώρο των Ανακοινώσεων).

Επιλέξτε ενέργεια ...


Εικόνα του πρώτου τέυχους του Ορυκτού Πλούτου (τεύχ. 1 Ιούλ.-Αύγ. 1979)

Εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του Ορυκτού Πλούτου (τεύχ. 1 Ιούλ.-Αύγ. 1979) / Mineral Wealth's first issue's cover.

Επιλέξτε να δείτε τα τεύχη του περιοδικού κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αρχείο Τευχών" ... από το πάνω μενού ή επιλέξτε εδώ / Click to browse all issues (option "Archives" on top horizontal menu) or click here.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Εμφάνιση βιβλιογραφικών δεδομένων εργασιών και πίνακες περιεχομένων τευχών. Για το πλήρες κείμενο βλ. την ανακοίνωση "Πρόσβαση στα περιεχόμενα της περιοδικής έκδοσης" στο χώρο των Ανακοινώσεων).

Ανακοινώσεις

 

Πρόσβαση στα περιεχόμενα της περιοδικής έκδοσης

 

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής της περιοδικής έκδοσης είναι περιορισμένη σε επίπεδο πληροφοριών μεταδεδομένων και στη μορφή πίνακα περιεχομένων κάθε τεύχους.

Για την απόκτηση πρόσβασης στο πλήρη κείμενο των ...

 
Αναρτημένες: 2010-10-18 Περισσότερα...
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...