Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1981, Αρ. 010 (1981) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιανουάριος 1981) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1980, Αρ. 008 (1980) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Σεπτέμβριος 1980) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1980, Αρ. 005 (1980) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Μάρτιος 1980) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1980, Αρ. 004 (1980) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιανουάριος 1980) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1979, Αρ. 003 (1979) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Νοέμβριος 1979) = Basic commercial prices of various metals  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1979, Αρ. 002 (1979) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Σεπτέμβριος 1979) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1979, Αρ. 001 (1979) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιούλιος 1979) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1997, Αρ. 104 (1997) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2002, Αρ. 125 (2002) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) Applicability of the dolomitic marble waste of Thassos island as filler, for limiting the relative harmful environmental impacts = Η αξιοποίηση των στείρων του δολομιτικού μαρμάρου νήσου Θάσου ώς πληρωτικού υλικού, ώς μέσο για την εκτόνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων  PDF
Δημήτριος Χ. Καλιαμπάκος, Κώστας Ι. Παναγόπουλος
 
Τόμ. 2000, Αρ. 114 (2000) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1997, Αρ. 103 (1997) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2002, Αρ. 124 (2002) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1994, Αρ. 090 (1994) Το περιβάλλον και η αυριανή μεταλλευτική επιχείρηση  PDF
Οδυσσέας Κυριακόπουλος
 
Τόμ. 1999, Αρ. 113 (1999) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
1 - 15 από 46 Στοιχεία 1 2 3 4 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.