Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1986, Αρ. 041 (1986) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατα το 1985 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1985  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1985, Αρ. 035 (1985) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1984  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1984, Αρ. 029 (1984) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1983  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1994, Αρ. 089 (1994) 8 προτάσεις για τη μεταλλευτική πολιτική  PDF
Βασίλειος Νικολετόπουλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 023 (1983) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 1982  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 071 (1991) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1990 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1990  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1990, Αρ. 065 (1990) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1989 = Mining and metallurgical activity in Greece in 1989  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1980, Αρ. 004 (1980) Δυνατότητες και προοπτικές της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας της χώρας = Possibilities and prospects of the Greek mining and metallurgical industry  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1989, Αρ. 059 (1989) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1988 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1988  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1996, Αρ. 100 (1996) Data on the activities of the Greek mining industry  PDF
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος
 
Τόμ. 1988, Αρ. 053 (1988) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1987 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1987  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 077 (1992) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1991 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1991  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1987, Αρ. 047 (1987) Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1986 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1986  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
1 - 13 από 13 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.