Τόμ. 1996, Αρ. 098 (1996)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Contamination of surface soil of the Lavreotiki Peninsula (Attiki, Greece) by mining and smelting activities = Ρύπανση του επιφανειακού εδάφους της Λαυρεωτικής χερσονήσου (Αττική, Ελλάδα) από τη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα
Α. Δημητριάδης, Π. Σταυράκη, Αικ. Βέργου-Βήχου
PDF
7-16
Regional carbon, oxygen and sulphur isotopic values in the Serbo - Macedonian and Rhodope massifs = Χαρακτηριστικές τιμές ισοτόπων άνθρακα, οξυγόνου και θείου στη Σερβομακεδονική και Ροδοπική μάζα
, Νίκος Δ. Αρβανιτίδης, J. H. Baker
PDF
17-24
Προσδιορισμός της ποιότητας του παραγόμενου λιγνίτη στην περιοχή Πτολεμαϊδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας = Determination of lignite quality produced in Ptolemais open cast mines for power generation
Κωνσταντίνος Καβουρίδης, Μιχαήλ Γαλετάκης
PDF
25-42
Gold prospects and problems : some aspects concerning the changing prices of gold on the international market for the last five years and consideration of some of the factors affecting these changes = Προοπτικές του χρυσού και προβλήματα. Απόψεις που αναφέρονται στις μεταβαλλόμενες τιμές του χρυσού στη διεθνή αγορά την τελευταία πενταετία και εξέταση μερικών παραγόντων που επηρεάζουν αυτές τις μεταβολές
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης, R. F. Rans
PDF
43-52
Προσωπικότητες του κλάδου: Μάξιμος Κ. Μητσόπουλος = Prominent scientists of the field: Maximos K. Mitsopoulos
Νικόλαος Κ. Συμεωνίδης, Ε. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
53-56
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας = Goulandris Natural History Museum
Ανωνύμως
PDF
57
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
59-61
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
63-70
Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.
Ανωνύμως
PDF
71-79