Τόμ. 2000, Αρ. 117 (2000)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
4 - 5
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
6 - 7
Μελέτη των απωλειών Ni από υδατικά διαλύματα θειικών αλάτων Fe και Al σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις = Study of nickel losses from synthetic sulfate solutions of trivalent iron and aluminium under high temperatures and pressures
Δημήτρης Ι. Πανιάς
PDF
9 - 18
Κατάταξη των ελληνικών λιγνιτικών αποθεμάτων σύμφωνα με το νέο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών = Classification of the greek lignite deposits according to the United Nations international framework classification for reserves / resources
Κ.. Κούκουζας, Νικόλαος Κ. Κούκουζας
PDF
19 - 36
Ανάλυση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της ενανθράκωσης σε περιβάλλον ελεγχόμενων ατμοσφαιρών = Analysis and design optimization of gas carburizing in controlled atmospheres
Νικόλαος Δ. Χασιώτης
PDF
37 - 50
Η παραγωγή πυρωμένης καλαμίνας (1875 - 1917) της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και το πρόγραμμα μεταλλουργίας του σιδήρου (1899 - 1902) με την Ελληνική Εταιρεία = La production de calamine calcinee (1875 - 1917) de la Companie Francaise des Mines du Laurium, le programme avec la Societe Grecque de metallurgie du fer (1899 - 1902)
Γιώργος Ν. Δερμάτης
PDF
51 - 58
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
59 - 62
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής ιστορίας = Goulandris Natural History Museum
Ανωνύμως
PDF
63
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
64-68
Περιεχόμενα τευχών 114 - 117 = Contents of issues No 114 - 117
Γεώργιος Ν. Αναστασάκης
PDF
69 - 79